The Role of the Healthy and Atractive Body in the Culture of Individualism. 
Body Work and the Lifestyle of the ‘New Middle Class’

Authors

Keywords:

social class, body work, bodily practices

Abstract

Within the change in the organization of social life and the decline in the importance of its collective regulators, issues concerning the body have been privatized and the body began to be seen as a reflexive project. The increasing interest in the body, ith health and image, should be situated in the context of changes in the rules that integrate the social system, which resulted in the individualism becoming basic form of sociality in Western societies. Analysis of strategies of body work shows that they are embedded in the lifestyle of the new middle class. The bodily practices characteristic for the ethos of the middle class emerged as a hegemonic ones, while obesity and negligence are presented in popculture as sins of the working class, which serves as the legitimisation of existing inequalities.

Author Biography

Dorota Zofia Olko, UNIVERSITY OF WARSAW, INSTITUTE OF SOCIOLOGY

PhD Candidate at the Institute of Sociology, University of Warsaw

References

Adkins L, Lury C (2000) Making People, Making Bodies, Making Work. In: Mckie, L. Watson, N, (ed). Organizing Bodies: Policies, Institutions & Work. Basingstoke: Macmillan.

Agamben G (2010) Czym jest urządzenie? In: Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Banisch M (2000) Embodied Work, Divided Labour: Subjectivity and the Scientific Management of the Body in Frederick W. Taylor's 1907 `Lecture on Management'. In: Body & Society 6(1):51-68.

Bauman Z (1995) Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Beck U (1992) Risk Society: Towards a New Modernity. London: SAGE.

Beck U, Giddens A, Lash S (1994) Reflexive modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press.

Bourdieu P, Passeron J C (1977) Reproduction in Education, Society and Culture. Warszawa: London: SAGE.

Bourdieu P (2010) Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, London: Routledge.

Cregan K (2012) Key Concepts in Body & Society, Londyn, Los Angeles New Delhi: SAGE.

Crossley N (2001) The Social Body: Habit, Identity and Desire, London: SAGE.

Domański H (2002), Polska klasa średnia, Wrocław: Fundacja na Rzecz nauki Polskiej.

Dunn E (2007) Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor Ithaca: Cornell University Press.

Erikson E (1995) Childhood and society London: Vintage..

Featherstone M (1982) The Body in Consumer Culture. In: Theory, Culture & Society 1(2): 18–33.

Featherstone M, Hepworth M, Turner B S (1991) The Body: Social Process and Cultural Theory. London: SAGE.

Featherstone M (2010) Body, Image and Affect in Consumer Culture. In Body & Society 16(1): 193–221.

Foucault M (1995) Discipline and Punish: the Birth of the Prison, New York: Vintage Books

Foucault M (1994) The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. New York: Vintage.

Foucault M. (1988) Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, University of Massachusetts Press.

Gennep A. (1961) The Rites of Passage. Chicago: University of Chicago Press.

Gergen Kenneth (2000) The Saturated Self: Dilemmas Of Identity In Contemporary Life New York: Basic Books.

Giddens, A. (1991) Modernity and Self-identity. Self and Society in the Late Modern Age Redwood City: Stanford University Press.

Giddens A. (1993) The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies, Stanford, California: Stanford University Press.

Gilmore A, Duhé A, Frost E, Leanne M R (2014) The Technology Boom: A New Era in Obesity Management. In: Journal of Diabetes Science and Technology, published online February 27, 2014.

Gimlin, D. (2007) What Is ‘Body Work’? A Review of the Literature. In: Sociology Compass 1(1): 353–370.

Goffman E (1959) The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Anchor.

Halawa M (2012) Statystyka jako technika siebie. In: Studio eksperyment: Leksykon. Zbiór tekstów Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.

Halawa M (2013) Facebook – platforma algorytmicznej towarzyskości i technologia siebie. In: Kultura i społeczeństwo 2013/4: 117-144.

Hughes O, Forth O, Alexander A. The Quantified-Self: Mobile Analysis to Facilitate Research and Empower Patients with Voice Problems. In: Otolaryngology -- Head and Neck Surgery. 149(25): 88.

Illouz E (2012) Why Love Hurts. Cambridge: Polity press.

Jacyno M (2007) Kultura Indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jacyno M. (2011) Dekonstrukcja i plenienie się podmiotu. Nowe tryby upodmiotowienia w zwyczajnej kulturze. In: Kultura i społeczeństwo 1/2011: 3-24.

Jacyno, M. (2012) Style życia. In: Giza A., Sikorska M. (ed.) Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubowska, H (2009). Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kaufmann J C. Ego: socjologia jednostki. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2004. [Ego. Pour une socjologie de l’individu. Une autre Vision de l’homme et de la construction du sutej, 2001]

Konecki K (2012) Ciało świątynią duszy, czyli o procesie budowania tożsamości praktykującego hatha-jogę. In: Przegląd socjologii jakościowej VIII (2): 64-111.

Lash S, Urry J (1994) Economies of Signs and Space. London: SAGE.

Łaciak, B. (2006) Obyczaje dotyczące ciała w Polsce okresu transformacji. In: Kurczewski, J., Łaciak, B., Herman, A., Dzido, D., Suflida, A. Prakyki cielesne, Warszawa: Wydawnictwo TRIO

Mauss, Marcel (1973) Techniques of the body. In: Economy and Society 2(1): 70-88.

McGee M. (2005) Self-help, Inc.: Makeover Culture in American Life. Oxford: Oxford University Press.

McKenzie, S (2013). Getting physical: the rise of fitness culture in America. Kansas: University Press of Kansas.

McLoughlin Caroline (2010) Playing with Numbers Quantification and Jouissance in the New York Marathon. In: Anthropological Theory (10): 75-80.

Rojek Ch (1985) Capitalism and the Leisure Theory London : Tavistock

Sassatelli R (2007) Consumer Culture, History, Theory and Politics. Los Angeles: SAGE.

Sassatelli R (2011) Consumers, Bodies and Selves. Framing Humanity Consumerwise. Paper presented on the conference “Being Human in a Consumer Society”, Madrid March 31 – April 2, 2011.

Shilling Ch. (2003) The Body and Social Theory, London: SAGE.

Skeggs B (2005) The Making of Class and Gender Through Visualizing Moral Subject Formation. Sociology 39(5): 965-982.

Strzyczkowski K. (2012) Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczeństwa polskiego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Synnott A (1993) The Body Social: Symbolism, Self, and Society. London: Routledge. Szarecki A (2012) Zaangażowany pracownik: kontrola emocjonalna i kolonizacja ciała pracującego w kulturze korporacyjnej. In: Kultura Współczesna 3 (74): 94-107.

Szlendak T (2011) Nic? Aktywność kulturalna i czas wolny na wsi i w małych miastach. In: Bukraba-Rylska I, Burszta W Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 53-101.

Turner B S (1992) Regulating Bodies, London: Routledge.

Turner B S (1995) Medical Power and Social knowledge, London: Sage.

Turner B S (1996) The Body and Society: Explorations in Social Theory. London: SAGE.

Turner B S (2003) Social Fluids: Metaphors and Meanings of Society. In: Body & Society, March 9(1): 1-10.

Twine R (2002) Physiognomy, Phrenology and the Temporality of the Body. In: Body & Society 8(1): 67–88.

Wegenstein B, Ruck N (2011) Physiognomy, Reality Television and the Cosmetic Gaze. In: Body & Society 17 (4): 27-54.

Wieczorkiewicz A (2007) Lustro i skalpel. In: Gadżety Popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Valentine G (2003) In-corporations: food, bodies and organisations. In: Body & Society (8)2: 1-20.

Downloads

Published

2021-11-14

Issue

Section

Original Research